PHPerKaigi 2021

session_unregister

(No version information available, might only be in Git)

session_unregisterGeçerli oturumdaki bir küresel değişkeni kayıtdışı yapar

Açıklama

session_unregister ( string $isim ) : bool

Geçerli oturumdaki isim küresel değişkenini kayıtdışı yapar.

Uyarı

This function has been DEPRECATED as of PHP 5.3.0. Relying on this feature is highly discouraged.

Değiştirgeler

isim

Değişken ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Notlar

Bilginize:

$_SESSION (veya PHP 4.0.6 ve öncesinde $HTTP_SESSION_VARS) kullanılıyorsa bir oturum değişkenini serbest bırakmak için unset() kullanın. Örnek: unset ($_SESSION['degisken']);. $_SESSION dizisinin tamamını unset($_SESSION) ile tanımsız yapmayın, aksi takdirde oturum değişkenlerini $_SESSION süper küreseli üzerinden kayıt altına alamazsınız.

Dikkat

Bu işlev isim küresel değişkenini tanımsız yapmaz, sadece oturumun bir parçası olarak kaydedilmemesini sağlar. Değişkeni tanımsız yapmak isterseniz unset() işlevini kullanabilirsiniz.

Dikkat

$_SESSION (veya $HTTP_SESSION_VARS) kullanıyorsanız session_register(), session_is_registered() ve session_unregister() işlevlerini kullanmayın.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
dylan82 AT xs4all DOT nl
16 years ago
If globals is on, you'll have to unset the $_SESSION[varname] as well as the $varname.

Like:

unset($_SESSION[varname]);
unset($varname);
up
-27
c168772 at mvrht dot com
4 years ago
To unregister some session you can use:

<?php
// delete session
$_SESSION['NAME'] = array();

// start session
session_start();

// put info in session
$_SESSION['NAME']['userid'] = 5;
$_SESSION['NAME']['name'] "John Doe";
?>
up
-61
jsmith at uncommoner dot com
16 years ago
as a side note you must have session_start() set inorder to actually unregister the session varibles.
To Top