sql_regcase

(PHP 4, PHP 5)

sql_regcaseHarf büyüklüğüne duyarsız eşleşme için düzenli ifade oluşturur

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Bu işlevin yerine kulllanılabilecekler:

Açıklama

sql_regcase ( string $dizge ) : string

Harf büyüklüğüne duyarsız eşleşme için düzenli ifade oluşturur.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

dizge ile harf büyüklüğüne duyarsız olarak eşleşecek bir düzenli ifade döndürür. Bu ifade, dizge dizgesinin her harfinin bir köşeli ayraç ifadesine dönüştürülmesiyle elde edilir; bu köşeli ayraç ifadesi karakterin büyük ve küçük harflerini içerir. Harf olmayan karakterler oldukları gibi bırakılırlar.

Örnekler

Örnek 1 - sql_regcase() örneği

<?php
echo sql_regcase("Foo - bar.");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

[Ff][Oo][Oo] - [Bb][Aa][Rr].

Sadece harf büyüklüğüne duyarlı düzenli ifadelerin desteklendiği durumlarda harf büyüklüğüne duyarsız eşleşmeleri kullanmak için yararlıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
fernandovaller at gmail dot com
11 months ago
function php7_regcase($str)
{

    if (empty($str))
        return '';

    $chars = str_split($str);

    foreach ($chars as $char) {
        if (preg_match("/[A-Za-z]/", $char)) {
            $str_upper = mb_strtoupper($char, 'UTF-8');
            $str_lower = mb_strtolower($char, 'UTF-8');
            $resp[] = "[{$str_upper}{$str_lower}]";
        } else {
            $resp[] = $char;
        }
    }

    return implode('', $resp);
}
up
0
edge at gts dot smtn dot stavropol dot ru
17 years ago
if you set right locale:

setlocale(LC_CTYPE,"ru_RU.KOI8-R");

print sql_regcase("Цffnung");

will output:
"[Цц][Ff][Ff][Nn][Uu][Nn][Gg]"
up
-2
phpcomment at revmaps dot no-ip dot biz
7 years ago
This function naivley replaces the letters in your expression.
if your expression uses [] already using this will probably break it
To Top