sqlite_busy_timeout

SQLiteDatabase->busyTimeout

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_busy_timeout -- SQLiteDatabase->busyTimeoutMeşgul bekleme zaman aşımını belirler

Açıklama

sqlite_busy_timeout ( resource $db , int $milisaniye ) : void

Nesne yönelimli kullanım

busyTimeout ( int $milisaniye ) : void

db ile belirtilen veritabanı kullanıma hazır hale gelene kadar beklenecek azami süreyi milisaniye cinsinden belirler.

Değiştirgeler

db

SQLite Veritabanı özkaynağı. Yordamsal kullanımda sqlite_open() işlevi tarafından döndürülür. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

milisaniye

Zaman aşımının saniye cinsinden süresi. 0 belirtilirse ve veritabanını başka bir süreç veya evre güncellemek için kilitlemişse SQLite hiç beklemeden SQLITE_BUSY durum kodu ile döner.

PHP, veritabanı açıldığında bu zaman aşımı süresini 60 saniyeye ayarlar.

Bilginize:

Bir saniye 1000 milisaniyedir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Yordamsal kullanım örneği

<?php
$dbhandle 
sqlite_open('sqlitedb');
sqlite_busy_timeout($dbhandle10000); // zaman aşımını 10 saniye yapar
sqlite_busy_timeout($dbhandle0); // zaman aşımı 0 yapılır
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$dbhandle 
= new SQLiteDatabase('sqlitedb');
$dbhandle->busyTimeout(10000); // 10 saniye
$dbhandle->busyTimeout(0); // iptal
?>

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_open() - Bir SQLite veritabanı için bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
php at cdauth dot de
13 years ago
The PDO equivalent of this function would be PDO::setAttribute(PDO::ATTR_TIMEOUT);
To Top