PHP 7.4.12 Released!

sqlite_close

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_closeAçık bir SQLite veritabanını kapatır

Açıklama

sqlite_close ( resource $db ) : void

db ile belirtilen veritabanını kapatır. Veritabanı kalıcı ise kapatıldıktan sonra kalıcı veritabanları listesinden silinir.

Değiştirgeler

db

SQLite Veritabanı özkaynağı. Yordamsal kullanımda sqlite_open() işlevi tarafından döndürülür. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - sqlite_close() örneği

<?php
$dbhandle 
sqlite_open('sqlitedb');
sqlite_close($dbhandle);
?>

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_open() - Bir SQLite veritabanı için bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur
  • sqlite_popen() - Bir SQLite veritabanı için kalıcı bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top