PHP 7.4.12 Released!

sqlite_column

SQLiteResult->column

SQLiteUnbuffered->column

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_column -- SQLiteResult->column -- SQLiteUnbuffered->columnSonuç kümesindeki geçerli satırdan belirtilen sütunu döndürür

Açıklama

sqlite_column ( resource $sonuç , mixed $indis_veya_isim [, bool $ikil_çöz = true ] ) : mixed
column ( mixed $indis_veya_isim [, bool $ikil_çöz = true ] ) : mixed
column ( mixed $indis_veya_isim [, bool $ikil_çöz = true ] ) : mixed

sonuç ile belirtilen sonuç kümesindeki geçerli satırdan indis_veya_isim ile numarası (bir tamsayı) veya ismi (bir dizge) belirtilen sütunu döndürür.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

indis_veya_isim

Döndürülecek sütunun ismi veya numarası.

ikil_çöz

TRUE belirtildiği takdirde (öntanımlıdır), veriye sqlite_escape_string() işleviyle ikil kodlama uygulanmışsa PHP bunu çözer. SQLite ile işlem yapan başka uygulamalarca oluşturulmuş veritabanları için bir takım ara işlemler yapmıyorsanız, normal olarak bu değeri öntanımlı haliyle bırakmanız gerekir.

Dönen Değerler

Sütunun değeri.

Notlar

Bilginize:

Büyük bir sonuç kümesinde çok sayıda sütun üzerinde yineleme yapacaksanız veya sütunlardan büyük miktarda veri döndürecekseniz bu işlevi kullanın.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top