sqlite_current

SQLiteResult->current

SQLiteUnbuffered->current

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_current -- SQLiteResult->current -- SQLiteUnbuffered->currentSonuç kümesindeki geçerli satırı bir dizi içinde döndürür

Açıklama

sqlite_current ( resource $sonuç [, int $sonuç_türü = SQLITE_BOTH [, bool $ikil_çöz = true ]] ) : array

Nesne yönelimli kullanım

current ([ int $sonuç_türü = SQLITE_BOTH [, bool $ikil_çöz = true ]] ) : array
current ([ int $sonuç_türü = SQLITE_BOTH [, bool $ikil_çöz = true ]] ) : array

Veriyi döndürmeden önce bir sonraki satıra ilerlememesi dışında sqlite_fetch_array() işlevinin benzeridir. Bu işlev sadece geçerli satırdaki veriyi döndürür.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

sonuç_türü

İsteğe bağlı bu değiştirgede döndürülen dizinin nasıl oluşturulacağını belirleyen bir sabit belirtilir. SQLITE_ASSOC belirtilirse alanların isimleri indis olarak kullanılır. SQLITE_NUM belirtilirse alanların sıra numaraları indis olarak kullanılır. SQLITE_BOTH için ise hem isimli hem de sayısal indisli bir dizi döner. SQLITE_BOTH bu işlev için öntanımlı değerdir.

ikil_çöz

TRUE belirtildiği takdirde (öntanımlıdır), veriye sqlite_escape_string() işleviyle ikil kodlama uygulanmışsa PHP bunu çözer. SQLite ile işlem yapan başka uygulamalarca oluşturulmuş veritabanları için bir takım ara işlemler yapmıyorsanız, normal olarak bu değeri öntanımlı haliyle bırakmanız gerekir.

Dönen Değerler

Sonuç kümesindeki geçerli satırı içeren bir dizi döndürür. Geçerli konum son satırın sonrasındaysa FALSE döner.

SQLITE_ASSOC ve SQLITE_BOTH sabitleri kullanılarak döndürülen sütun isimlerinin harf büyüklükleri sqlite.assoc_case php.ini yapılandırma yönergesinin değerine uygun olarak döndürülür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top