sqlite_error_string

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_error_stringBir hata kodu ile ilgili açıklamayı döndürür

Açıklama

sqlite_error_string ( int $hata_kodu ) : string

sqlite_last_error() işlevinden dönen hata_kodu'nun iletisini döndürür.

Değiştirgeler

hata_kodu

sqlite_last_error() işlevinden dönen hata numarası.

Dönen Değerler

Hata iletisini bir dizge olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top