sqlite_factory

(PHP 5 < 5.4.0)

sqlite_factoryBir SQLite veritabanı açıp bir SQLiteDatabase nesnesi döndürür

Açıklama

sqlite_factory ( string $dosya [, int $kip = 0666 [, string &$hata_iletisi ]] ) : SQLiteDatabase

sqlite_open() işlevi gibi davranarak bir SQLite veritabanını açmaya, veritabanı mevcut değilse oluşturmaya çalışır. Ancak farklı olarak bir özkaynak değil bir SQLiteDatabase nesnesi döner. Ayrıntılar için sqlite_open() işlevinin açıklamasına bakınız.

Değiştirgeler

dosya

SQLite veritabanı dosyası.

kip

Dosyanın erişim kipi. Veritabanını salt okunur kipte açmak için kullanmak amacıyla tasarlanmıştır. Hali hazırda bu değiştirge SQLite kütüphanesi tarafından yok sayılmaktadır. Değiştirgenin öntanımlı değeri 0666 olup bu önerilen değerdir.

hata_iletisi

Bir hata oluştuğunda veritabanının açılamama sebebini açıklayan ileti bu değiştirgeye konur.

Dönen Değerler

Bir hata durumunda NULL yoksa bir SQLiteDatabase nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - sqlite_factory() örneği

<?php
$db 
sqlite_factory('sqlitedb');
$db->query('SELECT user_id, username FROM users');

/* Buna eşdeğerdir: */

$db = new SQLiteDatabase('sqlitedb');
$db->query('SELECT user_id, username FROM users');

?>

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_open() - Bir SQLite veritabanı için bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur
  • sqlite_popen() - Bir SQLite veritabanı için kalıcı bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top