sqlite_fetch_all

SQLiteResult->fetchAll

SQLiteUnbuffered->fetchAll

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_fetch_all -- SQLiteResult->fetchAll -- SQLiteUnbuffered->fetchAllSonuç kümesindeki tüm satırları bir satır dizileri dizisi olarak döndürür

Açıklama

sqlite_fetch_all ( resource $sonuç [, int $sonuç_türü = SQLITE_BOTH [, bool $ikil_çöz = true ]] ) : array

Nesne yönelimli kullanım

fetchAll ([ int $sonuç_türü = SQLITE_BOTH [, bool $ikil_çöz = true ]] ) : array
fetchAll ([ int $sonuç_türü = SQLITE_BOTH [, bool $ikil_çöz = true ]] ) : array

sonuç tanıtıcısı ile belirtilen sonuç kümesindeki tüm satırları bir satır dizileri dizisi olarak döndürür. sqlite_query() (veya sqlite_unbuffered_query()) işlevinin ardından sonuç kümesindeki her satır için sqlite_fetch_array() işlevini çağırmaya eşdeğerdir.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

sonuç_türü

İsteğe bağlı bu değiştirgede döndürülen dizinin nasıl oluşturulacağını belirleyen bir sabit belirtilir. SQLITE_ASSOC belirtilirse alanların isimleri indis olarak kullanılır. SQLITE_NUM belirtilirse alanların sıra numaraları indis olarak kullanılır. SQLITE_BOTH için ise hem isimli hem de sayısal indisli bir dizi döner. SQLITE_BOTH bu işlev için öntanımlı değerdir.

ikil_çöz

TRUE belirtildiği takdirde (öntanımlıdır), veriye sqlite_escape_string() işleviyle ikil kodlama uygulanmışsa PHP bunu çözer. SQLite ile işlem yapan başka uygulamalarca oluşturulmuş veritabanları için bir takım ara işlemler yapmıyorsanız, normal olarak bu değeri öntanımlı haliyle bırakmanız gerekir.

Dönen Değerler

Sonuç kümesindeki tüm satırları bir satır dizileri dizisi olarak döndürür. sqlite_query() işlevinin hemen ardından çağrılırsa tüm satırları döndürür. sqlite_fetch_array(), işlevinden sonra çağrılırsa kalanları döndürür. Sonuç kümesinde hiç satır yoksa boş bir dizi döner.

SQLITE_ASSOC ve SQLITE_BOTH sabitleri kullanılarak döndürülen sütun isimlerinin harf büyüklükleri sqlite.assoc_case php.ini yapılandırma yönergesinin değerine uygun olarak döndürülür.

Örnekler

Örnek 1 - Yordamsal kullanım örneği

<?php
$dbhandle 
sqlite_open('sqlitedb');
$query sqlite_query($dbhandle'SELECT name, email FROM users LIMIT 25');
$result sqlite_fetch_all($querySQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo 
'İsim: ' $entry['name'] . '  Eposta: ' $entry['email'];
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$dbhandle 
= new SQLiteDatabase('sqlitedb');

//  Tamponlu sonuç kümesi
$query $dbhandle->query('SELECT name, email FROM users LIMIT 25');

// Tamponsuz sonuç kümesi
$query $dbhandle->unbufferedQuery('SELECT name, email FROM users LIMIT 25');

$result $query->fetchAll(SQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo 
'İsim: ' $entry['name'] . '  Eposta: ' $entry['email'];
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
16 years ago
The usage of sqlite_fetch_all should be your choise
(instead the well known practice of "while()" loop)
when unmodified tabledata is prefered.

Example code for a better illustration:
<?php
if ($dbhandle = sqlite_open('mysqlitedb', 0666, $sqliteerror)):
  
$query  = "SELECT x, y FROM sometable LIMIT 3;";
  
$result = sqlite_query($dbhandle, $query);

  
// usage with sqlite_fetch_all
  
$array1 = sqlite_fetch_all($result, SQLITE_ASSOC);

  
// the "well known practice"
  
$i = '0';
   while (
$row = sqlite_fetch_array($result, SQLITE_ASSOC)):
      
$array2["$i"] = $row;
      
$i++;
   endwhile;

  
sqlite_close($dbhandle);
endif;
?>

There are no differents within the values of array1 and array2.
Both arrays will be something like:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [x] => 22004
            [y] => example_data1
        )

    [1] => Array
        (
            [x] => 92044
            [y] => example_data2
        )

    [2] => Array
        (
            [x] => 143060
            [y] => example_data3
        )
)

If you want to let me know about your comments, feel
free to send me a note via feedback-formular at:
http://www.d0x.de/pages/kontakt.php
To Top