PHP 7.4.9 Released!

sqlite_has_prev

SQLiteResult->hasPrev

(PHP 5 < 5.4.0)

sqlite_has_prev -- SQLiteResult->hasPrevGeçerli satırın öncesinde satır var mı diye bakar

Açıklama

sqlite_has_prev ( resource $sonuç ) : bool

Nesne yönelimli kullanım

hasPrev ( void ) : bool

Sonuç kümesindeki geçerli satırın öncesinde başka satır var mı diye bakar.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

Bilginize:

Bu işlev tamponsuz sonuç tanıtıcıları ile kullanılamaz.

Dönen Değerler

Geçerli satırın öncesinde bir satır varsa TRUE yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top