PHP 7.3.14 Released

sqlite_key

SQLiteResult->key

(PHP 5 >= 5.1.0 < 5.4.0)

sqlite_key -- SQLiteResult->keyGeçerli satırın indisini döndürür

Açıklama

sqlite_key ( resource $sonuç ) : int

Nesne yönelimli kullanım

key ( void ) : int

Tamponlu sonuç kümesindeki geçerli satırın satır indisini döndürür.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

Bilginize:

Bu işlev tamponsuz sonuç tanıtıcıları ile kullanılamaz.

Dönen Değerler

Satır indisini bir tamsayı olarak döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.4 PHP 5.0.4 öncesinde, bu işlev sadece bir SQLiteResult yöntemi olarak çağrılabiliyordu. Yordamsal kullanımı mevcut değildi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top