sqlite_last_error

SQLiteDatabase->lastError

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_last_error -- SQLiteDatabase->lastErrorVeritabanındaki son hatanın kodunu döndürür

Açıklama

sqlite_last_error ( resource $db ) : int

Nesne yönelimli kullanım

lastError ( void ) : int

db üzerinde uygulanan son işlemde oluşan hatanın numarasını döndürür. Bir hata oluşmamışsa 0 döner. Hatanın iletisini sqlite_error_string() işleviyle alabilirsiniz.

Değiştirgeler

db

SQLite Veritabanı özkaynağı. Yordamsal kullanımda sqlite_open() işlevi tarafından döndürülür. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

Dönen Değerler

Oluşmuş bir hata yoksa 0, varsa hatanın numarasını döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top