sqlite_libencoding

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_libencodingİlintili SQLite kütüphanesinin karakter kodlamasını döndürür

Açıklama

sqlite_libencoding ( void ) : string

SQLite kütüphanesi ya ISO-8859-1 ya da UTF-8 uyumlu kipte kodlanır. Bu işlev sayesinde kütüphanenize hangi kodlama şemasını kullanacağını belirtebilirsiniz.

Uyarı

Öntanımlı PHP dağıtımı libsqlite dosyasını ISO-8859-1 kodlamasını kullanacak şeklide derler. Ancak, bu yanıltıcıdır; dizge sıralama ve karşılaştırma işlevlerinde ISO-8859-1'i değil yerel ayarlarınızı kullanır. Bu bakımdan, ISO-8859-1 ayarını 8 bitlik bir kodlama olarak ele almalısınız.

UTF-8 destekli olarak derlendiğinde çok baytlı karakterlerin kodlamasında ve kod çözümünde UTF-8 kullanılsa da bu yeterince gerçeklenememiş olup bazı karşılaştırma işlemleri hala doğru olarak yapılamamaktadır.

Uyarı

UTF-8 desteği ile derlenmiş SQLite kütüphanesini kullanan PHP'li bir HTTP sunucu yapılandırmasını kullanmanız önerilmez. Yoksa, UTF-8 kodlama ile ilgili bir sorun saptandığında libsqlite süreci çıkar.

Dönen Değerler

Kütüphanenin karakter kodlamasını bir dizge olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top