PHP 8.0.0 Release Candidate 1 available for testing

sqlite_next

SQLiteResult->next

SQLiteUnbuffered->next

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_next -- SQLiteResult->next -- SQLiteUnbuffered->nextSonraki satıra gider

Açıklama

sqlite_next ( resource $sonuç ) : bool

Nesne yönelimli kullanım

next ( void ) : bool
next ( void ) : bool

sonuç kümesindeki sonraki satırı geçerli satır haline getirir.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

Dönen Değerler

Geçerli satırın sonrasında başka satır yoksa FALSE varsa TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_seek() - Tamponlu bir sonuç kümesinde belli bir satır numarasına gider
  • sqlite_current() - Sonuç kümesindeki geçerli satırı bir dizi içinde döndürür
  • sqlite_rewind() - İlk satırı geçerli satır yapar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top