sqlite_num_fields

SQLiteResult->numFields

SQLiteUnbuffered->numFields

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_num_fields -- SQLiteResult->numFields -- SQLiteUnbuffered->numFieldsSonuç kümesindeki alan sayısını döndürür

Açıklama

sqlite_num_fields ( resource $sonuç ) : int

Nesne yönelimli kullanım

numFields ( void ) : int
numFields ( void ) : int

sonuç kümesindeki alan sayısını döndürür.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

Dönen Değerler

Alan sayısını bir tamsayı olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_changes() - En son SQL deyiminin değiştirdiği satır sayısını döndürür
  • sqlite_num_rows() - Tamponlu bir sonuç kümesindeki satır sayısını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top