PHP Conference China 2020

sqlite_popen

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_popenBir SQLite veritabanı için kalıcı bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur

Açıklama

sqlite_popen ( string $dosya [, int $kip = 0666 [, string &$hata_iletisi ]] ) : resource

PHP'nin kalıcı özkaynak mekanizmasını kullanması dışında sqlite_open() işlevine eşdeğerdir. Değiştirgelerin anlamları için sqlite_open() işlevinin açıklamasına bakınız.

sqlite_popen() önce belirtilen dosya için açılmış kalıcı bir tanıtıcı olup olmadığına bakar. Varsa eski tanıtıcıyı döndürür, yoksa yeni bir tanıtıcı açıp yenisini döndürür.

Bu yaklaşım sayesinde, HTTP sunucusunun SAPI'si (CGI veya CLI değil) tarafından kalıcı bağlantı üzerinden sunulan her sayfada veritabanının ve indisleme şemasının yeniden okunması maliyetinden kurtulursunuz.

Bilginize: Bir kalıcı tanıtıcı kullanırken aynı anda başka bir süreç veritabanını güncellerse (örneğin crontab üzerinden) veya başka bir süreç üzerine yazarak veritabanını yeniden oluşturursa ( bağın yerini değiştirerek, veritabanını yeniden oluşturarak veya eski sürümü yenisi ile değiştirerek) veritabanının eski sürümüne ait kalıcı tanıtıcı beklenmedik davranışlar gösterebilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için aynı veritabanı dosyasını açan artalan sürecinin güncellemelerini hareket (transaction) olarak yapmasını sağlamalısınız.

Değiştirgeler

dosya

SQLite veritabanı dosyasının ismi. Böyle bir dosya yoksa SQLite oluşturmaya çalışır. Dosyaya veri yazılacaksa, veritabanı şeması değiştirilecekse veya mevcut olmayan veritabanı oluşturulacaksa PHP'nin dosya yazma izninin olması gerekir.

kip

Dosyaya erişim kipi. Hali hazırda bu değiştirge SQLite kütüphanesi tarafından yok sayılmaktadır. 0666 sekizlik değeri öntanımlı olup önerilen değerdir.

hata_iletisi

Bir hata oluştuğunda veritabanının açılamama sebebini açıklayan ileti bu değiştirgeye konur.

Dönen Değerler

Bir hata durumunda FALSE yoksa bir özkaynak (veritabanı tanıtıcısı) döner.

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_open() - Bir SQLite veritabanı için bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur
  • sqlite_close() - Açık bir SQLite veritabanını kapatır
  • sqlite_factory() - Bir SQLite veritabanı açıp bir SQLiteDatabase nesnesi döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top