sqlite_rewind

SQLiteResult->rewind

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_rewind -- SQLiteResult->rewindİlk satırı geçerli satır yapar

Açıklama

sqlite_rewind ( resource $sonuç ) : bool

Nesne yönelimli kullanım

rewind ( void ) : bool

Sonuç kümesindeki ilk satırı tekrar geçerli satır haline getirir.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

Bilginize:

Bu işlev tamponsuz sonuç tanıtıcıları ile kullanılamaz.

Dönen Değerler

Sonuç kümesinde hiç satır yoksa FALSE aksi takdirde TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top