PHP Conference China 2020

sqlite_valid

SQLiteResult->valid

SQLiteUnbuffered->valid

(PHP 5 < 5.4.0)

sqlite_valid -- SQLiteResult->valid -- SQLiteUnbuffered->validBaşka satır var mı diye bakar

Açıklama

sqlite_valid ( resource $sonuç ) : bool

Nesne yönelimli kullanım

valid ( void ) : bool
valid ( void ) : bool

Belirtilen sonuç kümesinde başka satır var mı diye bakar.

Değiştirgeler

sonuç

SQLite sonuç özkaynağı. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

Bilginize:

Bu işlev tamponsuz sonuç tanıtıcıları ile kullanılamaz.

Dönen Değerler

Başka satır varsa TRUE yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_num_rows() - Tamponlu bir sonuç kümesindeki satır sayısını döndürür
  • sqlite_changes() - En son SQL deyiminin değiştirdiği satır sayısını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top