zend_logo_guid

(PHP 4, PHP < 5.5.0)

zend_logo_guidZend logo kimliğini döndürür

Açıklama

zend_logo_guid ( void ) : string

Bu işlev, yerleşik resmi kullanarak Zend logosunu göstermekte kullanılacak kimliği döndürür.

Dönen Değerler

PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 dizgesini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 zend_logo_guid() örneği

<?php

echo '<img src="' $_SERVER['PHP_SELF'] .
     
'?=' zend_logo_guid() . '" alt="Zend Logo!" />';

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top