ZipArchive::addFile

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::addFileYolu belirtilen dosyayı arşive ekler

Açıklama

ZipArchive::addFile ( string $dosya , string $yerel_isim = ? ) : bool

Yolu belirtilen dosyayı arşive ekler.

Değiştirgeler

dosya

Eklenecek dosyanın yolu.

yerel_isim

Dosyanın ZIP arşivi içindeki ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Bu örnekte test.zip adında bir ZIP arşivi açılıp /path/to/index.txt dosyası newname.txt ismiyle arşive eklenmektedir.

Örnek 1 - Aç ve ekle

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
    
$zip->addFile('/path/to/index.txt''newname.txt');
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'olmadı';
}
?>
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
bretscher at 5sl dot org
8 years ago
Always check if the file $filename exists. Zip file generation will fail without any warning if it does not.
To Top