PHP 8.0.3 Released!

ZipArchive::close

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::closeEtkin (açık veya oluşturulmuş) arşivi kapatır

Açıklama

public ZipArchive::close ( ) : bool

Açılmış veya yeni oluşturulmuş arşivi kapatır ve değişiklikleri kaydeder. Bu yöntem betiğin sonunda otomatik olarak çağrılır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top