ZipArchive::unchangeAll

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeAllArşivde yapılmış değişikliklerin tamamını geri alır

Açıklama

ZipArchive::unchangeAll ( ) : mixed

Arşivde yapılmış değişikliklerin tamamını geri alır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top