PHP 7.4.0RC2 Released!

HaruDoc::saveToStream

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::saveToStreamSave the document into a temporary stream

Açıklama

HaruDoc::saveToStream ( void ) : bool

Saves the document data into a temporary stream.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE on success.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir HaruException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top