PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

HaruDoc::useCNTEncodings

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::useCNTEncodingsEnable Chinese traditional encodings

Açıklama

HaruDoc::useCNTEncodings ( void ) : bool

Enables Chinese traditional encodings.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE on success.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir HaruException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top