HaruDoc::useJPEncodings

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::useJPEncodingsEnable Japanese encodings

Açıklama

HaruDoc::useJPEncodings ( void ) : bool

Enables Japanese encodings.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE on success.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir HaruException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top