PHP 7.4.9 Released!

HaruPage::getHorizontalScaling

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getHorizontalScalingGet the current value of horizontal scaling

Açıklama

HaruPage::getHorizontalScaling ( void ) : float

Get the current value of the horizontal scaling.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the current value of horizontal scaling.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir HaruException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top