HaruPage::getStrokingColorSpace

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getStrokingColorSpaceGet the current stroking color space

Açıklama

HaruPage::getStrokingColorSpace ( void ) : int

Get the current stroking color space.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the current stroking color space. The list of return values is the same as for HaruPage::getFillingColorSpace()

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir HaruException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top