PHP 7.3.14 Released

HaruPage::getTextLeading

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getTextLeadingGet the current value of line spacing

Açıklama

HaruPage::getTextLeading ( void ) : float

Get the current value of line spacing.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the current value of line spacing.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir HaruException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top