PHP Conference China 2020

HaruPage::getTextRenderingMode

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getTextRenderingModeGet the current text rendering mode

Açıklama

HaruPage::getTextRenderingMode ( void ) : int

Get the current text rendering mode.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the current text rendering mode. The result value is one of the following:

  • HaruPage::FILL
  • HaruPage::STROKE
  • HaruPage::FILL_THEN_STROKE
  • HaruPage::INVISIBLE
  • HaruPage::FILL_CLIPPING
  • HaruPage::STROKE_CLIPPING
  • HaruPage::FILL_STROKE_CLIPPING
  • HaruPage::CLIPPING

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir HaruException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top