PHP 7.3.14 Released

HaruPage::moveToNextLine

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::moveToNextLineMove text position to the start of the next line

Açıklama

HaruPage::moveToNextLine ( void ) : bool

Moves text position to the start of the next line.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE on success.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir HaruException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top