PHP 7.4.9 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

IIS_READ (integer)
IIS_WRITE (integer)
IIS_EXECUTE (integer)
IIS_SCRIPT (integer)
IIS_ANONYMOUS (integer)
IIS_BASIC (integer)
IIS_NTLM (integer)
IIS_STARTING (integer)
IIS_STOPPED (integer)
IIS_PAUSED (integer)
IIS_RUNNING (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top