PHP 7.4.0beta4 released!

İşlevlerin Yazılması

PHP bir yapıştırıcı dil olarak da bilinir ve eklentiler sayesinde kolayca genişletilebilir. C işlev arayüzü üretmek için bir prototip dosyası ve ext_skel betiğini kullandığınızda oluşturduğunuz işlevleri küresel hale getirmek için şöyle bir basit prototipin yeterli olduğunu farkedeceksiniz: PHP_FUNCTION(işlev_ismi)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top