PHP 7.4.0RC6 Released!

İşlevlerin Yazılması

PHP bir yapıştırıcı dil olarak da bilinir ve eklentiler sayesinde kolayca genişletilebilir. C işlev arayüzü üretmek için bir prototip dosyası ve ext_skel betiğini kullandığınızda oluşturduğunuz işlevleri küresel hale getirmek için şöyle bir basit prototipin yeterli olduğunu farkedeceksiniz: PHP_FUNCTION(işlev_ismi)

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
ka5 at ua dot fm
2 months ago
The 'l' spec expects a parameter of the type zend_long, not long anymore.
The 's' spec expects parameters of the type char * and size_t, no int anymore.
(c) https://github.com/php/php-src/blob/PHP-7.0.0/UPGRADING.INTERNALS#L75
To Top