PHP 7.4.0 alpha 1 Released

Giriş

Bu işlevler çalışma anında, PHP sınıfları üzerinde devingen işlemler yapılmasını sağlar.

Bilginize:

Bu eklenti, runkit ile değiştirilmiştir. Runkit eklentisi, sadece sınıflar üzerinde değil, işlevler üzerinde de devingen işlem yapılmasına izin verir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top