PHP 7.4.9 Released!

Giriş

Bilginize: Bu eklenti Windows sistemlerinde çalışmaz.

Bilginize:

Bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup şu sürümden itibaren PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır: PHP 5.0.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top