PHP 7.4.0RC2 Released!

Giriş

Uyarı

Fileinfo PECL eklentisi aynı işlevselliği fazlasıyla sağladığından bu eklentinin kullanımı önerilmemektedir.

Bu modüldeki işlevler dosyanın belli yerlerindeki sihirli bayt dizilimlerine bakarak bir dosyanın kodlamasını ve içerik türünü tahmin etmeye çalışırlar. Bu çok güçlü bir yaklaşım olmasa da kullanılan ampirik yöntemler oldukça işe yaramaktadır.

Bu eklenti, Apache'nin, Ian F. Darwin tarafından gerçeklenen file komutuna dayanan mod_mime_magic modülünden türetilmiştir. Tarihsel gelişim ve telif hakkı bilgileri için kaynak koduna bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top