Giriş

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Bu özelliğin yerine kulllanılabilecekler:

  • PCRE (düzenli ifadelerin tam desteği için)
  • fnmatch() (daha basit kabuk tarzı dosya eşleme)
İpucu

PHP ayrıca, POSIX düzenli ifadelerinden başka Perl uyumlu bir sözdizimi kullanan PCRE işlevlerini de desteklemektedir. Bu işlevler, açgözlü olmayan eşlemeler, savlar, koşullu alt kalıplar yanında gelişkin POSIX düzenli ifade sözdizimi tarafından desteklenmeyen bir takım başka özellikleri de destekler.

Uyarı

Bu düzenli ifade işlevleri ikil bakımdan güvenilir olmadığı halde PCRE işlevleri güvenilirdir.

Düzenli ifadeler karmaşık dizge değişiklikleri için kullanılır. PHP, gelişkin POSIX düzenli ifadelerini POSIX 1003.2 tarafından tanımlandığı şekliyle destekler. POSIX düzenli ifadelerinin tam açıklaması için PHP dağıtımının regex dizininde bulunan » regex kılavuz sayfasına bakınız. Bir kılavuz sayfası olması nedeniyle kabukta man /usr/local/src/regex/regex.7 komutunu vererek okuyabilirsiniz.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top