LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

MIME Türü yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişiklik Yeri Sürüm Bilgisi
mime_magic.debug "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.0.0'dan beri kullanılmaktadır.
mime_magic.magicfile "/bir/yol/php/magic.mime" PHP_INI_SYSTEM HP 4.3.0'dan beri kullanılmaktadır.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

mime_magic.debug bool

Hata ayıklama kipini açar/kapar.

mime_magic.magicfile string

magic.mime dosyasının yolu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top