PHP 7.4.0RC2 Released!

mysqli::set_local_infile_default

mysqli_set_local_infile_default

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::set_local_infile_default -- mysqli_set_local_infile_defaultUnsets user defined handler for load local infile command

Açıklama

mysqli_set_local_infile_default ( mysqli $link ) : void

Deactivates a LOAD DATA INFILE LOCAL handler previously set with mysqli_set_local_infile_handler().

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir bağlantı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

See mysqli_set_local_infile_handler() examples

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top