Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Other

The plugins version number can be obtained using MYSQLND_MUX_VERSION or MYSQLND_MUX_VERSION_ID. MYSQLND_MUX_VERSION is the string representation of the numerical version number MYSQLND_MUX_VERSION_ID, which is an integer such as 10000. Developers can calculate the version number as follows.

Version (part) Example
Major*10000 1*10000 = 10000
Minor*100 0*100 = 0
Patch 0 = 0
MYSQLND_MUX_VERSION_ID 10000

MYSQLND_MUX_VERSION (string)
Plugin version string, for example, 1.0.0-prototype.
MYSQLND_MUX_VERSION_ID (integer)
Plugin version number, for example, 10000.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top