LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

Kurulum

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: » https://pecl.php.net/package/mysqlnd-uh

PECL/mysqlnd_uh is currently not available on Windows. The source code of the extension makes use of C99 constructs not allowed with PHP Windows builds.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top