Kurulum

Bu » PECL eklentisi PHP ile gelmez. Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: » https://pecl.php.net/package/newt.

In order to use these functions you must compile CGI or CLI PHP with newt support by using the --with-newt[=DIR] configure option.

Bilginize:

This extension is not available for Windows platform.

You may need also curses and slang libraries, in order to compile this extension. To specify locations of these libraries, use the following configuration options: --with-curses-dir=/path/to/libcurses --with-slang-dir=/path/to/libslang

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top