PHP 7.4.0RC6 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

The behaviour of the NSAPI PHP module is affected by settings in php.ini. Configuration settings from php.ini may be overridden by additional parameters to the php4_execute call in obj.conf

NSAPI configuration options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
nsapi.read_timeout "60" PHP_INI_ALL  
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

nsapi.read_timeout integer

Sets the time in seconds the plugin is waiting for POST data from the client.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top