PHP 7.4.3 released

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

OGG/Vorbis supports PCM encodings in the following formats
Constant Definition
OGGVORBIS_PCM_U8 Unsigned 8-bit PCM.
OGGVORBIS_PCM_S8 Signed 8-bit PCM.
OGGVORBIS_PCM_U16_LE Unsigned 16-bit PCM. Little Endian byte order.
OGGVORBIS_PCM_U16_BE Unsigned 16-bit PCM. Big Endian byte order.
OGGVORBIS_PCM_S16_LE Signed 16-bit PCM. Little Endian byte order.
OGGVORBIS_PCM_S16_BE Signed 16-bit PCM. Big Endian byte order.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top