Phar::compressAllFilesGZ

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL phar >= 1.0.0)

Phar::compressAllFilesGZCompresses all files in the current Phar archive using Gzip compression

Açıklama

public Phar::compressAllFilesGZ ( void ) : bool

Bilginize:

Bu yöntem Phar eklentisinin 2.0.0 sürümünde kaldırıldı. Yerine Phar::compress(), Phar::decompress(), Phar::compressFiles() ve Phar::decompressFiles() kullanılabilir.

Bilginize:

Phar nesneleri ile çalışmak için, bu yöntem phar.readonly php.ini yönergesine 0 atanmış olmasını gerektirir. Aksi takdirde bir PharException istisnası oluşur.

For tar-based phar archives, this method compresses the entire archive using gzip compression. The resulting file can be processed with the gunzip command, or accessed directly and transparently with the Phar extension.

For Zip-based and phar-based phar archives, this method compresses all files in the Phar archive using gzip compression. The zlib extension must be enabled to take advantage of this feature. In addition, if any files are already compressed using bzip2 compression, the bzip2 extension must be enabled in order to decompress the files prior to re-compressing with gzip compression. As with all functionality that modifies the contents of a phar, the phar.readonly INI variable must be off in order to succeed.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

Throws BadMethodCallException if the phar.readonly INI variable is on, the zlib extension is not available, or if any files are compressed using bzip2 compression and the bzip2 extension is not enabled.

Örnekler

Örnek 1 A Phar::compressAllFilesGZ() example

<?php
$p 
= new Phar('/path/to/my.phar'0'my.phar');
$p['myfile.txt'] = 'hi';
$p['myfile2.txt'] = 'hi';
foreach (
$p as $file) {
    
var_dump($file->getFileName());
    
var_dump($file->isCompressed());
    
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
    
var_dump($file->isCompressedGZ());
}
$p->compressAllFilesGZ();
foreach (
$p as $file) {
    
var_dump($file->getFileName());
    
var_dump($file->isCompressed());
    
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
    
var_dump($file->isCompressedGZ());
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(10) "myfile.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(11) "myfile2.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(10) "myfile.txt"
bool(true)
bool(false)
bool(true)
string(11) "myfile2.txt"
bool(true)
bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top