PHP Conference China 2020

Phar::uncompressAllFiles

(PECL phar < 2.0.0)

Phar::uncompressAllFilesUncompresses all files in the current Phar archive

Açıklama

public Phar::uncompressAllFiles ( void ) : bool

Bilginize:

Bu yöntem Phar eklentisinin 2.0.0 sürümünde kaldırıldı. Yerine Phar::compress(), Phar::decompress(), Phar::compressFiles() ve Phar::decompressFiles() kullanılabilir.

Bilginize:

Phar nesneleri ile çalışmak için, bu yöntem phar.readonly php.ini yönergesine 0 atanmış olmasını gerektirir. Aksi takdirde bir PharException istisnası oluşur.

This method decompresses all files in the Phar archive. If any files are already compressed using gzip compression, the zlib extension must be enabled in order to decompress the files, and any files compressed using bzip2 compression require the bzip2 extension to decompress the files. As with all functionality that modifies the contents of a phar, the phar.readonly INI variable must be off in order to succeed.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

Throws BadMethodCallException if the phar.readonly INI variable is on, the bzip2 extension is not enabled and any files are compressed using bzip2 compression, or if any files are compressed using gzip compression and the zlib extension is not enabled.

Örnekler

Örnek 1 A Phar::uncompressAllFiles() example

<?php
try {
    
$p = new Phar('/path/to/my.phar'0'my.phar');
    
$p['myfile.txt'] = 'hi';
    
$p['myfile2.txt'] = 'hi';
    
$p->compressAllFilesGZ();
    foreach (
$p as $file) {
        
var_dump($file->getFileName());
        
var_dump($file->isCompressed());
        
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
        
var_dump($file->isCompressedGZ());
    }
    
$p->uncompressAllFiles();
    foreach (
$p as $file) {
        
var_dump($file->getFileName());
        
var_dump($file->isCompressed());
        
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
        
var_dump($file->isCompressedGZ());
    }
} catch (
Exception $e) {
    echo 
'Write operations failed on my.phar: '$e;
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(10) "myfile.txt"
bool(true)
bool(false)
bool(true)
string(11) "myfile2.txt"
bool(true)
bool(false)
bool(true)
string(10) "myfile.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(11) "myfile2.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top