DPC2020 - Workshop day

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

O_WRONLY (integer)
O_CREAT (integer)
O_APPEND (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top