PHP Conference China 2020

phdfs::exists

(phdfs>= 0.1.0)

phdfs::existsDescription

Açıklama

public phdfs::exists ( string $path ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

path

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top