PHP 7.4.9 Released!

phdfs::list_directory

(phdfs >= 0.1.0)

phdfs::list_directoryDescription

Açıklama

public phdfs::list_directory ( string $path [, int $level = 0 ] ) : array

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

path

level

Dönen Değerler

Returns array on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top