LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

phdfs::rename

(phdfs >= 0.1.0)

phdfs::renameDescription

Açıklama

public phdfs::rename ( string $old_path , string $new_path ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

old_path

new_path

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top