PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Reflector::__toString

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Reflector::__toStringDizgesel tepkiyi görselleştirir

Açıklama

public Reflector::__toString(): string

Dizgesel tepkiyi görselleştirir.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir dizge.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top